Prije dana tweetinga i slanja poruka, ljudi su međusobno komunicirali malo drugačije. Ovdje je pogled na evoluciju komunikacije kroz vjekove, te metode i alate koji su pomogli da nas sve povežemo.

Komunikacija tada i sada [Infographics]