Adresa odredišta

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Adresa odredišta is o mreža adresa na koju paket podataka poslan. Ovu adresu mrežni hostovi koriste kako bi utvrdili da li paket ili je okvir namijenjen njima ili drugim domaćinima.

Usmjerivači također koriste ovu odredišnu adresu kako bi utvrdili kako će paket datum se šalje putem mreže.

Adresa odredišta može se smatrati jednom od sljedećih -

Oglasi
  1. Fizička adresa, poput MAC adrese an Ethernet okvir
  2. Logična adresa, poput IP adresa od IP paket

Ako se paket podataka želi poslati određenom domaćin, tada je navedena 'određena adresa odredišta'. Ako se podatkovni paket želi poslati na opći skup hostova, tada se koristi 'opća adresa odredišta'.

Primjer upotrebe - "Budući da su pakirani podaci trebali biti poslani svim hostovima na mreži, trebao je koristiti opću odredišnu adresu."

Oglasi
Oglasi