asinhron

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Riječ asinkroni odnosi se na skup procesa koji međusobno ne ovise o radu. Ovdje faktori poput uobičajenih vremenskih signala nemaju utjecaja na konačno izvršavanje svakog od njih postupak. Budući da procesi u asinkronom sustavu nemaju redoviti vremenski odnos, ishodi mogu biti ponekad nepredvidljivi.

Čak i kada it dolazi do izvršenja program uputa, nepostojanje odnosa temeljenog na vremenu dovodi do neočekivanih i uglavnom nepredvidivih ishoda.

U smislu programiranja, koderi koriste uporabu asinkronog programiranja, jer omogućuje rad jedinice rada odvojeno od primarne primjena nit. Kad navedeni rad is dovršeno, obavještava glavnu nit (kao i je li posao dovršen ili nije uspio). Programeri su zaključili da ovaj stil programiranja često dovodi do povećane produktivnosti, jer se manji blokovi izvršavaju paralelno jer nema vremena ili red zavisnost.

Oglasi

Primjer upotrebe - “Programer je vrlo često potpuno svjestan da je ono što rade objekt orijentirani, ali samo maglovito svjesni da pišu asinkrono kod".

Oglasi
Oglasi