bilješke

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet bilješke, odnosi se na korespondenciju putem e-pošte unutar organizacije. Obično, kada organizacija is velika, it može biti vrlo teško poslati rukom napisane podatke zaposlenicima. U takvim slučajevima formalnije i sigurnije završene bilješke između zaposlenika ili između menadžera i zaposlenika daju se putem e-pošte.

Danas, zahvaljujući evoluciji platformi društvenih medija i aplikacija za razmjenu trenutačnih poruka, bilješke se također mogu slati putem ovih instant messengera ili također putem popularnih platformi društvenih medija, sve dok su dopuštene za upotrebu u organizaciji.

Primjer upotrebe - “Kad se pridružila novoj organizaciji, upućena je na razne načine na koje je mogla slati bilješke ili komunicirati sa svojim kolegama. Nažalost, korištenje platformi društvenih medija za slanje bilješki nije bilo dopušteno. "

 

Oglasi