Deaktivacija

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje – The word deactivate, refers to the postupak uzimanja a čvor procesa i prikazati it neoperabilan ili ga smjestiti u stanje u kojem ne može raditi na način na koji je is značilo djelovati.

Obično u bilo kojem softveru ili drugom procesu postoje neki čvorovi koji se mogu početi loše ponašati i uzrokovati probleme u cjelokupnom funkcioniranju paket. U takvim slučajevima, računalo sam ili korisnik deaktivira čvorove koji se loše ponašaju, tako da se na njima može raditi, dok ostatak paketa može ili nastaviti raditi ili se zatvoriti dolje, do trenutka kada je čvor popravljen i radi i radi.

Proces koji je deaktiviran uvijek se može ponovno aktivirati kad god pojedinac ili organizacija smatraju potrebnim.

Primjer upotrebe - "Organizacija je odlučila deaktivirati jednu od njihovih softverskih ponuda, jer se nakon posljednjeg ažuriranja nije ponašala ispravno."

Oglasi
Oglasi