Dinamička particija

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - dinamičan pregrada is definirano kao a memorija particiju koja je stvorena tijekom program izvršenje, imajući na umu, zahtjev za pohranom aplikativni program.

U tipičnom scenariju, particioniranje memorije vrši se prije izvođenja programa. Ova je praksa moguća ako je za taj program poznat memorijski zahtjev. Međutim, ako se program sastoji od neke dinamike datum elemenata, dodjela memorije ne može se odrediti na početku. U takvim se slučajevima koristi dinamička particija.

Neke od prednosti dinamičke particije uključuju -

Oglasi
  1. Nema internih fragmentacija.
  2. Nema ograničenja na veličinu postupak
  3. Visok stupanj multiprogramiranja

Dinamička particija naziva se i program kojem je particija dodijeljena.

Primjer upotrebe - „Kako je program imao mnogo dinamičkih elemenata, jedini način za stvaranje memorijske particije za primjena program, trebao je upotrijebiti dinamičku particiju. "

Oglasi
Oglasi