Dvaput klik

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Izraz "dvostruki klik" odnosi se na radnju u kojoj korisnik klikne na element na desktop, dva puta, koristeći a uređaj za pokazivanje, kao što je a miš ili džojstik, za pokretanje određene radnje, ovisno o elementu.

Postoji mnogo različitih elemenata koji se mogu naći na grafičko korisničko sučelje operativnog sustava i svaki od ovih elemenata is dizajniran za izvođenje određene radnje ako korisnik s njima komunicira na određeni način. Najčešća radnja u interakciji postupak je dvostruka klik.

Dvostruki klik najčešće se koristi za pokretanje primjena, ili otvoriti a mapa ili file.

Primjer upotrebe - “Instalirala je novi softver na sebe računalo, a zatim prešli na instalacijsku mapu i dvaput kliknuli na izvršnu datoteku da biste pokrenuli softver na PC".

Oglasi
Oglasi