Frekvencija

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet frekvencija, is definirana kao brzina oscilacije signala. Općenito govoreći, frekvencija se definira kao broj puta koji an događaj dogodi, u određenom vremenskom razdoblju.

U slučaju električne struje, frekvencija je broj ponavljanja ili dovršavanja sinusnog vala, pozitivnog do negativnog ciklusa. Što se više ciklusa dogodi u sekundi, to je frekvencija veća.

Frekvencija se mjeri u hercima, označava se simbolom Hz.

Sklopovi i oprema često su dizajnirani za rad na fiksnoj ili promjenjivoj frekvenciji. Oprema dizajnirana za rad na fiksnoj frekvenciji radi neobično ako se radi na frekvenciji različitoj od navedene.

Oprema koja se koristi za mjerenje frekvencije je a digitalni multimetar.

Primjer upotrebe - "Ako se kaže da izmjenična struja ima frekvenciju od 7 Hz (vidi dijagram dolje), to znači da se njezin valni oblik ponavlja 7 puta u 1 sekundi."

 

Oglasi