Gigabit

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Pojam gigabit odnosi se na jedinicu skladištenja u a računalo. It is podjedinica jedinice "bit" i definirana je u Međunarodnom sustavu jedinica (SI) kao množitelj od 10 ^ 9.

Matematički gledano, jedan gigabit jednak je 1000000000bita. Simbol jedinice za gigabit je Gbit or Gb.

Gigabit je usko povezan s gibibitom, jedinicom višestrukom izvedenom iz binarnog prefiksa gibi (simbol Gi) istog reda veličine koji je jednak 1073741824 bita.

Primjer upotrebe - "Tijekom proučavanja osnova računalne pohrane, morala je proučavati razne jedinice računalne memorije, od kojih je jedna bila gigabitna."

Oglasi
Oglasi