Grah

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - U programiranju, riječ Grah odgovara JavaBean, koji is a razred koji enkapsulira mnoge predmete u jedan objekt. Ovaj pojedinačni objekt nije ništa drugo nego grah.

Grah u Java mogu se ponovno serirati, sadrže konstruktor nula argumenata i dopuštaju pristup svojstvima pomoću metode getter i setter.

Bean se također može definirati kao softver za višekratnu upotrebu sastavni dio kojima se vizualno manipulira pomoću primjena alat graditelja.

Neke od prednosti korištenja Java Beans-a su sljedeće -

  1. Svojstva, događaji i metode zrna mogu biti izloženi drugoj primjeni.
  2. Bean se može registrirati za primanje događaja iz drugih objekata.
  3. Pomoću pomoćnog softvera možete koristiti konfigurirati grah.
  4. Franjevački konfiguracija postavke zrna mogu se kasnije spremiti i vratiti.

Primjer upotrebe - "JavaBeans je prilično kompatibilan, ne postoji novi komplicirani mehanizam za registraciju komponenata u run-time sustavu. "

Oglasi