Imenik

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Riječ imenik, u kontekstu računala, znači hijerarhija. It is u osnovi mjesto gdje su datoteke i mape smještene na računalo.

Obično tada želite pristupiti određenom file koji se sprema na računalo, to morate učiniti posjetom direktoriju u kojem je ta datoteka pohranjena.

U VM-u se imenik aa naziva i a Program upravljanja (CP) disk datoteka koja definira tipične karakteristike svakog virtualnog stroja konfiguracija: korisnički ID, lozinka, redovita i maksimalno dopuštena virtualna pohrana, CP naredba privilegija razred ili dopuštene klase, prioritet slanja, logički simboli za uređivanje koji se koriste, broj računa i željene opcije CP.

U mnogim se slučajevima direktorij naziva i mapa ili ladica.

Primjer upotrebe - "Kad je od svog prijatelja dobila prijenosno računalo, zamolila ga je da navede ime direktorija u kojem su spremljene sve nove datoteke."

Oglasi
Oglasi