internacionalizam

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Pojam internacionalizacije odnosi se na postupak proizvodnje proizvoda koji is neovisno o bilo kojem određenom jeziku, pismu, kulturi i kodiranom skupu znakova. Strogo govoreći, internacionalizirani proizvod nije upotrebljiv u bilo kojoj regiji svijeta do it je lokaliziran u određenoj regiji. Jednom kada je proizvod internacionaliziran, može se lokalizirati za određeni jezik, pismo, kulturu i kodirani skup znakova uz minimalne troškove i napor. Riječ internacionalizacija ponekad se skraćuje kao I18N; ovaj se zapis koristi jer se između prvog slova I i zadnjeg slova N nalazi 18 slova u riječi internacionalizacija.

Internacionalizacija je postupak dizajniranja softvera primjena tako da se može prilagoditi raznim jezicima i regijama bez inženjerskih promjena. Lokalizacija je postupak prilagodbe internacionaliziranog softvera za određenu regiju ili jezik prevođenjem teksta i dodavanjem komponenata specifičnih za lokalni jezik.

Primjer upotrebe - “Microsoft internacionalizaciju definira kao kombinaciju svjetske spremnosti i lokalizacije. Spremnost za svijet je zadatak razvojnog programera koji omogućuje upotrebu proizvoda s više skripti i kultura (globalizacija) i razdvajanje korisnika sučelje resurse u formatu koji se može lokalizirati. "

Oglasi

 

Oglasi
Oglasi