k, K

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Izraz k, K, odnosi se na mala slova k is međunarodno dogovorena kratica za prefiks kilo (kao u kilometru ili 1,000 metara). Veliko slovo K nikad nije ispravna kratica za kilogram i značilo je broj 1,024 (dva u moć deset) i mjera za računalo memorija (Pohrana).

Pojam k matematički je jednak 1000, dok pojam K matematički odgovara 1024.

Njih dvoje se nikada ne smiju međusobno mijenjati dok se koriste jedinice koje koriste ove izraze, jer se značenje potpuno mijenja, a ponekad i ne postoji.

Primjer upotrebe - „Iako označavamo pojam za pohranu memorije u računalima, uvijek morate koristiti K da biste značili kilobajte. kilobajti neće biti prihvatljivi. "

Oglasi
Oglasi