Komunikacija luka

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Komunikacija luka, ili COM port, odnosi se na uobičajeno korištene serijski port sučelje na računalima. Ovaj izraz vrijedi i za fizički i za oponašani port.

Na osobno računalo uređaj, ovaj komunikacijski priključak odnosi se na serijski luka do koje je samostalna modem može se priložiti.

Da bi radio, komunikacijski port is međusobno povezani integriranim strujni krug kao što je 16550 UART. Ovaj IC (integrirani sklop) ima sedam unutarnjih 8-bitnih registara koji sadrže informacije i konfiguracija datum o tome koje podatke treba poslati ili primiti, baud stopa, prekidati konfiguracija i još mnogo toga.

Oglasi

Pojam komunikacijski port također se odnosi na pristup točka za unos podataka ili izlaz na ili iz komunikacijskog uređaja kao što je terminal.

Primjer upotrebe - “Kad je kupio novi prozor pc, primijetio je da su COM1, COM2, COM3 i COM4 priključci komunikacijski priključci koje bi mogao koristiti za priključivanje svog modema. "

Oglasi
Oglasi