Preuzmite našu novu Android aplikaciju Kliknite ovdje.

Veza

Značenje - Izraz veza odnosi se na kombinaciju veze veze (prijenos srednji) i dvije stanice veze, po jedna na svakom kraju veze. Veza s vezom može se dijeliti između više veza u više točaka ili u token-ringu konfiguracija.

Pojam poveznica također se može odnositi na čin međusobnog povezivanja predmeta datum ili dijelove jednog ili više računalo programi: na primjer, povezivanje objekt programe pomoću uređivača veza, povezivanje stavki podataka po pokazivačima.

Veze se mogu priložiti tekstu, slikama ili drugim HTML elementima. Većina tekstualnih poveznica od tada je plava is standardni web preglednici u boji koriste za prikaz veze.

Primjer upotrebe - „Kada se veza primijeni na sliku, oznaka veze enkapsulira ili okružuje oznaku slike. Budući da je oznaka slike ugniježđena unutar oznake veze, sama slika postaje poveznicom. "