Lokalizacija

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet lokalizacija, odnosi se na postupak prilagodbe internacionaliziranog proizvoda za određeni jezik, pismo, kulturu i kodirani skup znakova. U lokalizaciji, semantika su sačuvani, ali sintaksa se može promijeniti. Riječ lokalizacija is ponekad skraćeno kao L10N; ovaj se zapis koristi jer se između prvog slova L i zadnjeg slova N nalazi 10 slova u lokalizaciji riječi.

Lokalizacija je postupak prilagodbe internacionaliziranog softvera za određenu regiju ili jezik prevođenjem teksta i dodavanjem komponenata specifičnih za lokalni jezik. Lokalizacija (koja se potencijalno izvodi više puta, za različite krajeve) koristi infrastrukturu ili fleksibilnost koju pruža internacionalizam (koji se idealno izvodi samo jednom prije lokalizacije ili kao sastavni dio tekućeg razvoja).

Primjer upotrebe - “Microsoft internacionalizaciju definira kao kombinaciju svjetske spremnosti i lokalizacije. Spremnost za svijet je zadatak razvojnog programera koji omogućuje upotrebu proizvoda s više skripti i kultura (globalizacija) i razdvajanje korisnika sučelje resurse u formatu koji se može lokalizirati. "

Oglasi