Mapa

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet mapa, u kontekstu računanja, is slično fizičkoj mapi. Oboje se koriste za spremanje datoteka. U fizičkoj mapi možda ćete biti ograničeni na pohranu fizičkih medija na jednom mjestu. Međutim, kada it dolazi do a digitalni mape, nema ograničenja na broj datoteka i vrste datoteka koje se mogu pohraniti. Štoviše, čak možete pohraniti programe u mape na računalo.

Mape se nazivaju i direktorijima zbog načina na koji se organiziraju datum u roku od file sustav pohrane uređaj. Sve su mape podmape ili poddirektoriji korijenski direktorij.

Ono što je zanimljivo kod mapa je to što, iako mogu sadržavati gigabajte datoteka, same ne zauzimaju prostor na disku.

Primjer upotrebe - "Digitalne fotografije možete pohraniti u mapu" Slike ", audio datoteke u mapu" Glazba ", a dokumente za obradu teksta u mapu" Dokumenti "."

Oglasi