Modem

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet modem, odnosi se na a funkcionalna cjelina koja modulira i demodulira signale. Jedna od funkcija modema is do omogućiti digitalni datum za prijenos analog prijenosni objekti.

It također se odnosi na a uređaj koji pretvara digitalne podatke iz a računalo na analogni signal koji se može prenositi na telekomunikacijskoj liniji i pretvara primljeni analogni signal u podatke za računalo.

Prvi modemi bili su "dial-up", što znači da su morali birati telefonski broj da bi se povezali s ISP-om. Ti su modemi radili preko standardnih analognih telefonskih linija i koristili su iste frekvencije kao i telefonski pozivi, što im je ograničavalo maksimum brzina prijenosa podataka na 56 Kbps.

Primjer upotrebe - „Moderni modemi obično su DSL ili kabelski modemi, koji se smatraju„ širokopojasnim “uređajima. DSL modemi rade preko standardnih telefonskih linija, ali koriste šire frekvencija kreću.”

Oglasi