most

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Riječ most, u kontekstu umrežavanja, odnosi se na a računalo mrežni uređaji, koji tvore a link između dva lokalne područne mreže koje koriste iste protokole. Koncept premošćivanja is da se ne zamijeni sa usmjeravanje. U usmjeravanju, više mreža može komunicirati, ali i dalje ostaje odvojeno. Međutim, u premošćivanju, dvije mreže ponašaju se kao jedna jedinstvena mreža.

Ranije, premošćivanje postupak bio žičan, ali zahvaljujući osvitima bežične tehnologije, ako su jedan ili više čvorova mosta bežični, it naziva se bežični most.

Glavne vrste tehnologija premošćivanja su jednostavno premošćivanje, premošćivanje s više luka i učenje ili transparentno premošćivanje.

Primjer upotrebe - „Most je vrsta računalne mreže uređaj koji osigurava međusobno povezivanje s drugim mostnim mrežama koje se koriste istim protokol".

Oglasi
Oglasi