naredba

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Riječ naredba, u kontekstu računanja, odnosi se na direktivu danu a računalo, izvršiti određenu radnju. Te se naredbe mogu davati putem naredbenog retka sučeljeputem a mreža, ili putem grafičkog korisničkog sučelja.

Riječ naredba is koristi se često zbog prirode rječnika koji se koristi u programskim jezicima. Većina programskih jezika omogućuje programeru da unosi izjave koje zvuče poput naredbi, a koje se zatim pretvaraju u strojni jezik kako bi računalo razumjelo te naredbe i izvršiti Njih.

Danas većina računala omogućava programeru ili dizajnerima da koriste geste izdanje naredbe računalu.

Primjer upotrebe - “Programer se morao upoznati s novim programskim jezikom, kao it je zadani jezik koji se koristi u organizaciji za izdavanje naredbi računalima. "

Oglasi