operacija

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet operacija, odnosi se na uslugu koja se može zatražiti na granici objekt. Operacije uključuju izmjenu objekta ili otkrivanje podataka o njemu.

Općenito, "operacija" is premještanje podataka s jednog mjesta na drugo - ili zbrajanje, oduzimanje, množenje ili dijeljenje dva broja.

A računalo sa CPU izvršava upute, jedno za drugim. Svaka se uputa obično sastoji od nekoliko strojnih ciklusa. Uputa je općenito nešto što čini jednostavnu aritmetičku operaciju, kao jednostavan zbrajanje ili oduzimanje operanda od a bajt ili dva ili četiri, premještajući mali broj bajtova u ili iz memorija, neka vrsta program grane poput skoka ili potprograma poziv, ili niz drugih vrlo osnovnih operacija.

Primjer upotrebe - „Operacija u matematici i računalnim znanostima radnja je koja se provodi za postizanje zadanog zadatka. Pet je osnovnih vrsta računalnih operacija: unos, obrada, izlazak, pohrana i upravljanje. "

Oglasi