Impedanca

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet otpor, odnosi se na kombinirani učinak otpora, induktivnosti i kapacitivnosti na signal u danom trenutku frekvencija.

U elektrotehnici, električna impedancija is mjera opozicije koja a strujni krug predstavlja struju kada se primijeni napon. Impedancija proširuje koncept otpora na krugove izmjenične struje (AC). Impedancija posjeduje i veličinu i fazu, za razliku od otpora koji ima samo veličinu.

Za razliku od električnog otpora, suprotstavljanje električne impedancije struji ovisi o frekvenciji kruga. Otpor se može smatrati impedancijom s faznim kutom nula.

U izmjeničnom krugu kumulativni učinak reaktancije i otpora naziva se impedancija. Impedancija se obično označava engleskim slovom Z.

Primjer upotrebe - "Tijekom proučavanja dizajna elektroničkih sustava, od studenta se zahtijevalo čvrsto držanje osnovnih pojmova kao što su otpor, kapacitet i impedancija."

Oglasi