Paket podataka

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet datum paket, odnosi se na jedinicu podataka koja is grupiraju zajedno, tvoreći paket, a zatim se prenose duž označenog mjesta put.

Tako formirani paketi podataka koriste se u prijenosu podataka koji se generiraju tijekom sesija pregledavanja weba i drugih sličnih mreža aplikacija.

Zajedno sa sirovim podacima, paket podataka sastoji se od raznih drugih elemenata poput zaglavlja koja sadrže metapodataka koji se odnose na podatke koji se prenose, kao i specifični usmjeravanje informacije za podatke koji se prenose.

Podatkovni paket također se popularno naziva temeljnom jedinicom komunikacije preko a digitalni mreža. Kada se podaci moraju prenositi, it slomljeno je dolje u slične strukture podataka prije prijenosa, nazvane paketi, koji se ponovno sastave u izvorni dio podataka nakon što stignu na odredište.

Primjer upotrebe - "IP podatkovni paketi imaju a zaglavlje koji sadrži IP adresa izvorne i odredišne ​​IP adrese. " 

Oglasi
Oglasi