Parametar

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Pojam parametar, odnosi se na varijablu koja is dana konstantna vrijednost za navedenu primjena a to može označavati prijavu.

It također se odnosi na datum prešao u a program or Postupci od strane korisnika ili drugog programa, naime kao operand u izjavi o jeziku, kao stavka u a meniili kao zajednička struktura podataka.

In računalo programiranje, parametar ili "argument" je vrijednost koja se prosljeđuje u funkcija. Većina modernih programskih jezika omogućuje funkcijama višestruke parametre.

Oglasi

Kada funkcija ima ulazne parametre, na izlaz funkcije često utječu vrijednosti koje se prenose u funkciju. Stoga se jedna funkcija može pozvati više puta unutar programa i svaki put proizvesti različite izlaze.

Primjer upotrebe - "U računalnom programiranju obično se koriste dva pojma parametra koji se nazivaju parametri i argumenti - ili formalnije formalni parametar i stvarni parametar."

Oglasi
Oglasi