Mreža podataka

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - datum mreža is sustav koji je dizajniran za olakšavanje prijenosa podataka s jednog pristupa mreži točka na drugu mrežnu pristupnu točku. Ti se sustavi sastoje od komunikacijskih sustava poput strujni krug sklopke, unajmljeni vodovi i Zamjena paketa mreža.

Dvije su glavne vrste podatkovnih mreža -

  1. Prijenos mreže - Jedna čvor istovremeno prenosi podatke na nekoliko čvorova.
  2. Od točke do točke mreža - U tome svaki pošiljatelj komunicira s jednim prijamnikom.

Da bi se uspostavila komunikacija između strojeva, mreže centara podataka ovise o kontroli prijenosa Protokol (TCP) i Internet protokol (IP) Je Internet Protocol Suite koji diktira kako točno podaci treba paketirati, adresirati, prenositi, usmjeravati i primati.

Primjer upotrebe - "Budući da je organizacija trebala istovremeno komunicirati s raznim korisnicima, za prijenos podataka koristili su Broadcast Network."

Oglasi
Oglasi