Pokazivač

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Pojam pokazivača odnosi se na a datum element koji označava mjesto drugog elementa podataka.

In računalo znanost, pokazivač is an objekt u mnogim programskim jezicima koji pohranjuje memorija adresa. To može biti vrijednost druge vrijednosti koja se nalazi u memoriji računala, ili u nekim slučajevima, vrijednost računalnog hardvera preslikanog u memoriju. Pokazivač reference mjesto u memoriji, a dobivanje vrijednosti pohranjene na tom mjestu poznato je kao dereferenciranje pokazivača.

Pokazivač je jednostavna, konkretnija implementacija apstraktnijeg referentnog tipa podataka. Nekoliko jezika, osobito jezici niske razine, podržavaju neku vrstu pokazivača, iako neki imaju više ograničenja u korištenju od drugih.

Oglasi

Primjer upotrebe - “Korištenje pokazivača značajno poboljšava performanse za ponavljajuće operacije, poput prelaska iterabilnih struktura podataka. Posebno, it često je vremenski i prostorno mnogo jeftiniji kopija i pokazivače za razlikovanje od kopiranja i pristupa podacima na koje su pokazivači točka".

Oglasi
Oglasi