Vuci

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Pojam povlačenje odnosi se na a mreža operacija koja pokreće akciju zahtijevajući akciju od a resurs.

Pojam povlačenje odnosi se i na čin podnošenja zahtjeva datum od drugog program or računalo. Suprotno povlačenju is gurati, gdje se podaci šalju bez podnošenja zahtjeva. Pojmovi push and pull često se koriste za opisivanje podataka poslanih preko Internet. World Wide Web temelji se na pull tehnologijama, gdje a stranica ne isporučuje se do preglednik zahtjeva it. Međutim, sve su češće informacijske službe Internet do prijenos informacije pomoću push tehnologija.

Primjer upotrebe - "Povucite kodiranje ili klijent pull je stil mrežne komunikacije u kojem početni zahtjev za podacima potječe od klijenta, a na njega odgovara server. Obrnuto je poznato kao push tehnologija, gdje poslužitelj potiskuje podatke klijentima."

Oglasi
Oglasi