primjena

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Aplikacija is zbirka softverskih komponenata koje se okupljaju za obavljanje nekih zadataka usmjerenih na korisnika. Programi koji se danas koriste na računalima, pa čak i na pametnim telefonima, to pomoći Korisnici u izvršavanju zadatka nazivaju se aplikacijama.

Aplikacija obično dolazi s izvršnom datotekom file da korisnik mora pokrenuti kako bi pokrenuo aplikaciju. Ranije su za prijave bili potrebni mjeseci ili čak godine, a sam broj prijava na tržištu nije bio tako velik. Danas, zahvaljujući modularnoj prirodi programera aplikacija, vidimo tisuće aplikacija koje se objavljuju na mjesečnoj bazi.

Primjer upotrebe - “Bez obzira što želite postići na svom računalo ili pametni telefon, postoji aplikacija za to ”.

Oglasi

 

Oglasi
Oglasi