Pseudonim

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje -Alias is ime dodijeljeno tot an osoba u svrhu ustupanja, tako da izvorno ime subjekta bude neiskorišteno i povjerljivo. U općenitom smislu, an pseudonim koristi osoba, kad je na vezi i koriste novo ime koje se razlikuje od njihovog stvarnog, kako bi svoj pravi identitet zadržali kao tajnu.

U svijetu usluga, alias je ime dodijeljeno a server što čini poslužitelj neovisnim o imenu njegovog domaćin mašina. Treba zapamtiti da zamjensko ime mora biti definirano u poslužitelj imena domene.

Mnoge organizacije koriste pseudonime za svoje poslužitelje kako bi održale razinu tajnosti i sigurnosti od ljudi unutar i izvan organizacije.

Primjer upotrebe - "Poslužitelju je dodijeljen alias radi zaštite stvarnog imena računala domaćina".

Oglasi