Preuzmite našu novu Android aplikaciju Kliknite ovdje.

Script

Značenje - Pojam skripta odnosi se na a računalo program Da is protumačio. Može se koristiti za automatizaciju procesa na a lokalne računalo ili za generiranje web stranica na Webu. Na primjer, DOS skripte i VB skripte mogu se koristiti za pokretanje procesa na Windows računalima, dok AppleScript skripte mogu automatizirati zadatke na Macintosh računalima. ASP, JSP i PHP skripte često se izvode na web poslužiteljima za generiranje dinamičan web stranica stranica sadržaj.

Datoteke skripti obično su samo tekstualni dokumenti koji sadrže upute napisane na određenom skriptnom jeziku. To znači da se većina skripti može otvoriti i urediti pomoću osnovnog uređivača teksta.

Primjer upotrebe - „Skripte su popisi naredbi koje izvršavaju određeni programi ili mehanizmi za skriptiranje. To su obično tekstualni dokumenti s uputama napisanim na skriptnom jeziku. Koriste se za generiranje web stranica i za automatizaciju računalnih procesa. "