Segmentacija

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet segmentacija, odnosi se na a postupak kojim put kontrolirati (PC) dijeli osnovne informacijske jedinice (BIU) na manje jedinice, nazvane BIU segmenti, kako bi se smjestile manje tampon veličine u susjednim čvorovima. I segmentacija i segment montaža su opcionalne značajke računala. Podrška za jedno ili oboje is naznačeno u zahtjevu i odgovoru BIND.

Segmentacija daje pogled korisnika na postupak koji straničenje ne daje. Ovdje se pogled korisnika preslikava na fizički memorija.
Postoje vrste segmentacije:

  1. Segmentacija virtualne memorije -
    Svaki je postupak podijeljen u niz segmenata, od kojih svi nisu rezidenti točka na vrijeme.
  2. Jednostavna segmentacija -
    Svaki je postupak podijeljen u niz segmenata, koji su svi učitani u memoriju na vrijeme izvođenja, iako ne nužno susjedno.

Primjer upotrebe - “U segmentaciji ne postoji jednostavan odnos između logičkih adresa i fizičkih adresa. Tablica pohranjuje informacije o svim takvim segmentima i naziva se tablica segmenata. "

Oglasi