Usmjeravanje

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Izraz usmjeravanje odnosi se na prosljeđivanje a poruka jedinica duž određene put kroz mreža, kako je određeno parametrima koji se prenose u jedinici poruke, poput adrese odredišne ​​mreže u prijenosu zaglavlje.

In Zamjena paketa mreže, usmjeravanje is odlučivanje na višoj razini koje mrežne pakete usmjerava od njihovog izvora prema njihovom odredištu putem posredničkih mrežnih čvorova prema određenim paket mehanizmi prosljeđivanja. Prosljeđivanje paketa je tranzit mrežnih paketa iz jedne mreže sučelje drugom. Intermedijarni čvorovi su obično umreženi hardverski uređaji poput usmjerivača, pristupnika, vatrozida ili prekidača. Računala opće namjene također prosljeđuju pakete i izvode usmjeravanje, iako nemaju posebno optimiziran hardver za taj zadatak.

Usmjeravanje, u užem smislu tog izraza, često se odnosi na IP usmjeravanje i suprotstavlja se premošćivanju. IP usmjeravanje pretpostavlja da su mrežne adrese strukturirane i da slične adrese podrazumijevaju blizinu unutar mreže.

Oglasi

Primjer upotrebe - „Sa statičkim usmjeravanjem, male mreže mogu koristiti ručno konfigurirane tablice usmjeravanja. Veće mreže imaju složene topologije koje se mogu brzo mijenjati, što ručnu izradu tablica usmjeravanja čini neizvedivom. " 

Oglasi
Oglasi