Vrijeme izvođenja

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet vrijeme izvođenja, odnosi se na vremensko razdoblje tijekom kojeg je a računalo program is izvršavajući. Izvršno okruženje je okruženje izvršenja.

Runtime je tehnički izraz, koji se najčešće koristi u razvoju softvera. It se obično gleda u kontekstu „vremena izvođenja pogreška, ”Što je pogreška koja se javlja tijekom izvođenja programa. Pojam "runtime error" koristi se za razlikovanje od ostalih vrsta pogrešaka, poput sintaksnih pogrešaka i pogrešaka kompilacije, koje se javljaju prije pokretanja programa.

Kada je program u fazi izvođenja, primjena je učitana u RAM. To uključuje izvršnu datoteku file i mnoge knjižnice, okviri ili druge datoteke na koje se program poziva.

Primjer upotrebe - "Vrijeme izvođenja dio je životnog ciklusa programa i opisuje vrijeme između početka pokretanja programa unutar memorija dok ga korisnik ili operativni sustav ne ukine ili zatvori. "

Oglasi