Zapis

Oglasi
<rukopis> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Značenje - Uvjet zapis, odnosi se na skupina koja se sastoji od datum objekti, možda s različitim atributima, koji obično imaju identifikatore priključene na sebe. U nekim programskim jezicima zapisi se nazivaju strukturama.

Grupe zapisa pohranjene su u tablici koja definira koje vrste podataka svaki zapis može sadržavati. Baze podataka mogu sadržavati više tablica koje svaka može sadržavati više zapisa.

Zapisi se često nazivaju retci jer svaki novi zapis stvara novi redak u tablici. Pojedinačna se polja ponekad nazivaju stupcima jer su ista za svaki zapis u tablici.

U VTAM-u pojam zapis odnosi se na jedinicu prijenosa podataka za način snimanja. Zapis predstavlja količinu podataka koji se prenose čvor odluči poslati.

Primjer upotrebe - „Zapisi su učinkovit način za pohranu i pristup podacima. Budući da svaki zapis može sadržavati više njih Vrste podataka, jedan zapis može sadržavati mnogo različitih vrsta podataka. " 

 

Oglasi