Koje su vrste korisnika društvenije? Sudjeluju i korisnici iOS-a i Android-a, ali jedan je društveniji od drugog. pogledajte ovu Infografiju uspoređujući 2 mobilne platforme.

Ljubaznošću: startapp.com

Tko je više socijalan? Android ili iOS [Infographic]