Kontrolirate li koje podatke o vama otkrivamo putem Interneta? i imate li kakvo znanje tko može pristupiti tim informacijama. Podaci o VAMA lako su dostupni s bilo kojeg web mjesta za društveno umrežavanje, a e-mailove koje šaljete mogu pohraniti ili pročitati treće strane bez pristanka zvuče zastrašujuće? Što više informacija dijelite na mreži, to ste osjetljiviji. Nažalost, internetska privatnost velika je briga samo za nekolicinu, Web 2.0 je poboljšao društvenu komunikaciju, ali što se tiče privatnosti, posebno one lokacije koje dijele značajke nisu one koje se svima sviđaju. U velikom broju 170 milijuna Facebook profila potpuno je dostupno javnosti, Google bilježi cijeli svijet, a NSA prati gotovo sve telefonske pozive. Mali savjet za one koji su stvarno zabrinuti za privatnost, a vi VI koji morate odlučiti koje osobne podatke trebate podijeliti i što objaviti na društvenoj mreži.

Znate li da vas netko uvijek promatra na mreži?